Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Long 2 ST secondhand 95%

 
0 Giá: 2.900.000 đ

Đã bán- Long 2 cán ST. Còn nguyên hộp, vợt còn mới 99% chưa bị trầy hay bể cạnh vợt. Vợt nhìn còn rất đẹp

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Long 2 ST secondhand 95%