/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Large Shake Special 44_98%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Hiện nay chúng ta đang sử dụng là banh 40. Trước đây có thời gian có thông tin là sẽ sử dụng banh 44 là loại banh có kích thước lớn hơn. Butterfly đón trước nhu cầu này nên đã sản xuất ra vợt Large shake special 44. Sau một thời gian Butterfly không sản xuất vợt này nữa, nên vợt này có thể được xem là vợt mà không thể không thử qua. Vợt đã qua sử dụng. Được người dùng gởi cửa hàng bán giùm.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Large Shake Special 44_98%_đã bán