/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Killer Spin Diamond C 98% ( Kẻ giết xoáy)_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

Được mệnh danh là kẻ giết xoáy. Killer Spin mặt hàng chỉ bán tại Mỹ. Vợt rất bám. Dùng cho người thích giật đôi công vì vợt có độ cảm giác cao. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Killer Spin Diamond C 98% ( Kẻ giết xoáy)_đã bán