Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Iolite tem đồng 95%_đã bán

 
0 Giá: 1.950.000 đ

Vợt iolite là vợt arylate-carbon, vợt có cảm giác rất tốt. Hiện tại đã hết sản xuất. Vợt được người quen gởi bán, còn mới 95%. Vợt cán FL

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Iolite tem đồng 95%_đã bán