Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Innerforce ZLC cán st 98%_đã bán

 
0 Giá: 3.100.000 đ

Vợt được người khác gởi cửa hàng bán, còn rất mới, chưa bị bể cạnh gì, chưa vào keo, đảm bảo nhìn còn rất mới. Vợt rất thích hợp với người chơi gần bàn ( vì tốc độ là off)

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Innerforce ZLC cán st 98%_đã bán