Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Innerforce T5000 còn 98%_đã bán

 
0 Giá: 2.400.000 đ

 Còn rất mới. Vợt loại Off+, có thể được xem tốc độ như Sardius

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Innerforce T5000 còn 98%_đã bán