/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Halmark carbon extreme_98%_đã bán

 
0 Giá: 1.200.000 đ

Vợt còn rất mới. Của hãng Halmark chuyên làm mặt gai. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Halmark carbon extreme_98%_đã bán