/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS Long 2 second hand 99%_ đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới, chưa bị mẻ cạnh. Còn nguyên hộp và giấy tờ "khai sanh" của vợt. Vợt cân nặng 90g.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-DHS Long 2 second hand 99%_ đã bán