/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Defence II (tem đồng)_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Butterfly Defence II (tem đồng). Vợt còn mới 99,9%, màu gỗ rất đẹp. Vợt được làm cách đây ít nhất là hơn 10 năm, nên gỗ nhìn rất đẹp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Butterfly Defence II (tem đồng)_đã bán