Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Avalox Avx j-Tech 99%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt bóng bàn còn rất mới. Vợt của hãng Avalox. Vợt có độ kiểm soát cao

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Avalox Avx j-Tech 99%_đã bán