/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro ProLoom 99.9%

 
0 Giá: 1.600.000 đ

Vợt còn rất mới. Hiện trạng là 99.9%. Vợt thuần gỗ. Đây là cây vợt hiện tại của Andro là nổi tiếng về gỗ không. Cán ST (cán thẳng). Vợt mới là 2.400.000. Đã bán

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Andro ProLoom 99.9%