Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro ligna off second hand 99%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới, chưa bể cạnh gì. Vợt được xem là vợt có độ kiểm soát cao nhất tới thời điểm hiện tại. Giá mới là 3.150.000. Tốc độ là off

Thông số cốt vợt bóng bàn của Andro vui lòng xem tại thông số cốt vợt andro

Mô tả của cốt vợt xin vui lòng xem tại Andro ligna off 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Andro ligna off second hand 99%_đã bán