/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Amultart second hand 99% ( cán FL)_đã bán

 
0 Giá: 3.500.000 đ

Đã bán

Vợt còn rất mới. Được người dùng vào keo cẩn thận. Vợt còn nguyên tới 99.9% 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Amultart second hand 99% ( cán FL)_đã bán