/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Amultart second hand 80% ( cán FL)_đã bán

 
0 Giá: 2.500.000 đ

 Vợt còn rất mới. Vợt chỉ dùng qua đúng 1 ngày. Được khách hàng gởi bán. ( rẽ hơn 1.000.000 so với cây mới )

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Amultart second hand 80% ( cán FL)_đã bán