/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn Adidas 99%-hết hàng

 
0 Giá: Liên hệ

 Mặt vợt bóng bàn adidas được xem là cạnh tranh mặt vợt cạnh tranh của Tenergy Butterfly. Mặt vợt dùng rồi nhưng còn mới 99%

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn cũ-Mặt vợt bóng bàn Adidas 99%-hết hàng