/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt bóng bàn cũ H3 NT ( tuyển)-Hết hàng

 
0 Giá: Liên hệ

Mặt vợt H3 NT đã dùng qua. Mặt vợt còn rất mới, vẫn còn nguyên vẹn lớp tasky của mặt vợt. Mặt vợt rất bám. Mặt vợt 39 độ. Mặt đã dùng qua còn khoảng 90%, chưa bị mẻ cạnh. Đảm bảo hàng của đội tuyển NT

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn cũ-Mặt bóng bàn cũ H3 NT ( tuyển)-Hết hàng

 

Mat vot cu

mat vot cu sau