/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn - WTSP

Wtsp

-3%
Regalis Blue

Regalis Blue

Giá: 980.000 đ
Giá KM: 950.000 đ

TSP Regalis Blue  Speed  9.3 Spin 9.5 Control 9.5


-3%
Regalis red

Regalis red

Giá: 980.000 đ
Giá KM: 950.000 đ

TSP Regalis red Speed  9.4 Spin 9.6 Control 9.4