Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn - Sanwei

Sanwei thương hiệu mới trong bóng bàn, nhưng sản phẩm dần được khẳng định tên tuổi của mình

388D-2

388D-2

Giá: 350.000 đ

Gai 388D-2

388D-2 trợt

388D-2 trợt

Giá: 690.000 đ

388D-2 trợt

Magic 23

Magic 23

Giá: 320.000 đ

Magic 23

Saviga Super Block loại không trợt

Saviga Super Block loại không trợt

Giá: 490.000 đ

Saviga Super Block loại không trợt

Saviga đầu tròn

Saviga đầu tròn

Giá: 690.000 đ
Giá KM: 690.000 đ

Saviga đầu tròn, đầu nấm

Sanwei target pro blue

Sanwei target pro blue

Giá: 650.000 đ

Sanwei target pro blue

Saviga vòng xoay ác quỷ

Saviga vòng xoay ác quỷ

Giá: 400.000 đ

Saviga vòng xoay ác quỷ