/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

mặt vợt bóng bàn nhẹ

Hiện nay có rất nhiều mặt vợt bóng bàn để mọi người chọn lựa. Có nhiều người thích mặt vợt cứng, có nhiều người thích mặt vợt mềm. Có người thích trọng lượng nặng và cũng có nhiều người cần mặt vợt có trọng lượng nhẹ. Nếu mặt vợt có trọng lượng nhẹ sẽ giúp cho trọng lượng của toàn cây vợt nhẹ hơn, giúp người dùng dễ xoay trở dễ dành hơn, ít bị chấn thương hơn khi dùng vợt quá nặng. Tuy nhiên nếu trọng lượng vợt nhẹ quá dẫn đến ra lực ít mạnh hơn. Dưới đây là một số mặt vợt có trọng lượng nhẹ giúp người chơi dễ dàng so sánh và chọn cho mình một mặt vợt bóng bàn có trọng lượng nhẹ.
Tên mặt vợt bóng bàn Tốc độ Độ xoáy Kiểm xoáy Độ dính Trong lượng Độ cứng của lót Gears Throw Angle Consistency Durable Overall Đánh giá Giá tham khảo
1. Tibhar Nimbus Sound 8.6 8.2 8.2 0.8 1.1 0.4 6.5 5.0 8.1 4.7 8.7 20 $ 40.00
2. Andro Plasma Women 8.6 8.7 8.9 1.2 1.1 0.4 8.5 6.9 9.6 8.6 9.2 20 $ 37.00
3. Gewo Proton Neo 325 7.8 9.1 9.2 0.5 1.2 0.5 7.2 6.4 9.2 7.8 9.4 17 $ 42.00
4. Tibhar Sinus Sound 8.4 8.4 8.8 1.6 1.2 0.7 7.0 4.8 9.6 6.2 8.9 26 $ 40.00
5. Stiga Innova Ultra Light SynergyTech 7.9 7.9 8.4 2.6 1.3 2.3 4.6 4.0 8.5 5.9 8.2 24 $ 35.00
6. Stiga Innova Ultra Light 8.2 8.2 8.8 1.5 1.3 1.6 6.6 3.1 8.8 5.9 8.3 21 $ 30.00
7. TSP Agrit 8.9 9.3 9.4 1.3 1.6 4.6 8.1 6.5 10.0 9.0 9.2 20 $ 49.00
8. Donic Slice 40 6.0 8.5 9.0 1.6 1.8 3.3 4.5 2.9 8.2 8.0 8.5 13 $ 44.00
9. Tibhar Nimbus Soft 8.3 8.6 8.6 1.6 1.9 1.6 6.8 3.5 8.3 4.6 8.7 17 $ 45.00
10. Andro Plasma 430 8.7 8.7 8.4 0.8 1.9 2.3 7.8 6.9 9.3 5.9 8.6 26 $ 47.00
11. Donic Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 8.6 0.7 1.9 0.2 6.9 5.4 7.6 4.1 8.9 34 $ 44.95
12. TSP Ventus Soft 8.8 9.4 9.3 1.6 2.0 1.3 8.3 6.3 9.1 7.8 9.4 28 $ 42.00
13. Butterfly Pan Asia 6.5 6.8 8.2 2.1 2.0 1.9 5.1 4.1 8.1 4.8 6.8 17 $ 10.00
14. Donic Coppa Tagora 8.3 8.8 8.9 2.3 2.0 1.7 6.7 4.4 10.0 6.6 8.7 10 $ 37.00
15. Friendship/729 Focus 3 Snipe 8.6 8.3 8.9 1.5 2.1 3.1 7.2 4.1 8.5 6.8 8.8 133 $ 15.00
16. KTL (LKT) Rapid Soft 7.1 8.1 8.4 4.7 2.1 1.2 4.0 3.9 9.0 7.2 8.4 19 $ 11.00
17. KTL (LKT) Pro XT 7.3 8.6 8.8 6.8 2.1 2.3 5.6 5.9 7.9 6.0 8.2 38 $ 14.00
18. Gewo Neoflexx EFT 40 6.8 8.5 9.0 1.6 2.2 2.8 4.3 6.4 8.5 7.6 9.3 13 $ 0.00
19. Andro Roxon 330 8.1 8.9 8.6 1.7 2.2 0.3 6.4 4.5 9.2 6.4 8.6 19 $ 49.00
20. Nittaku Hammond Pro Beta 9.0 8.8 9.1 1.9 2.2 3.3 8.3 2.5 9.9 8.9 9.3 45 $ 49.00
21. Palio AK 47 Blue 8.9 8.7 8.8 0.7 2.3 2.7 6.9 4.6 8.2 7.2 9.0 51 $ 16.00
22. Gambler Reflectoid 5.3 7.9 8.7 7.3 2.3 1.7 5.9 4.3 9.1 7.0 8.5 24 $ 14.00
23. Stiga Power LT 9.0 8.9 9.0 1.7 2.3 2.9 9.0 6.2 8.9 8.2 9.0 13 $ 30.00
24. Stiga Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 8.3 1.3 2.3 2.3 7.6 4.0 8.3 5.7 8.6 10 $ 45.00
25. Tibhar Sinus Alpha 8.5 9.0 8.7 1.1 2.4 2.6 7.8 6.0 9.0 7.1 9.1 20 $ 46.00
26. Butterfly Addoy 5.1 5.3 8.0 1.1 2.4 3.5 2.8 1.1 5.4 5.8 6.5 17 $ 5.00
27. Donic Coppa X3 Silver 8.4 9.2 8.5 1.9 2.4 0.7 7.0 3.2 9.6 7.0 9.1 19 $ 55.00
28. Andro Plasma 470 9.1 8.7 8.5 0.8 2.4 3.9 8.5 8.1 9.4 7.3 9.0 28 $ 43.99
29. Xiom Vega Elite 8.1 8.0 8.4 1.1 2.4 0.8 6.8 3.9 8.9 6.7 8.4 32 $ 36.00
30. TSP Triple Spin Chop 5.7 9.3 9.4 3.5 2.4 2.4 4.8 5.1 9.0 7.8 9.2 14 $ 34.00
31. Yasaka Mark V 30° 7.3 7.9 7.6 1.9 2.4 0.7 6.7 3.8 9.4 7.1 8.7 10 $ 30.00
32. Stiga Neos Sound 8.4 7.2 7.8 2.7 2.4 2.3 4.2 3.4 7.9 6.5 7.4 16 $ 37.00
33. Stiga Calibra Tour S 8.7 8.3 8.4 0.4 2.5 2.7 7.0 3.2 7.5 5.6 8.3 13 $ 55.00
34. Gewo Hype XT Pro 40.0 8.5 9.0 9.0 1.1 2.5 2.3 7.7 6.6 8.3 6.6 9.2 21 $ 48.00
35. Stiga Neos Tacky 7.6 9.1 9.1 7.5 2.5 4.6 6.9 6.3 8.8 5.8 8.9 33 $ 37.00
36. Butterfly Roundell Soft 8.6 8.7 8.8 2.4 2.5 0.6 7.8 4.4 9.6 6.6 8.8 16 $ 45.00
37. Gewo Proton Neo 375 8.6 9.1 9.4 0.5 2.5 2.8 7.3 6.2 9.5 8.4 9.2 12 $ 42.00
38. CTT National Strike 7.3 8.6 8.4 6.2 2.5 3.3 5.7 2.8 7.0 6.5 8.2 10 $ 14.00
39. JOOLA Energy X-tra (Green Power) 8.3 8.5 8.6 1.3 2.5 1.5 8.4 5.3 9.4 5.5 9.0 41 $ 57.00
40. TSP Rise Speed 8.6 8.1 8.9 1.6 2.5 5.0 7.8 7.6 10.0 6.8 8.6 11 $ 55.00
41. Bomb Mopha 8.6 8.2 8.7 1.1 2.6 6.1 7.9 3.4 7.5 6.8 9.0 10 $ 18.00
42. Stiga Boost TS 8.8 8.9 8.7 2.4 2.6 1.3 7.6 4.1 8.1 6.9 8.9 52 $ 50.00
43. KTL (LKT) Pro XP 7.5 8.6 9.0 4.8 2.6 2.1 5.1 5.0 8.0 7.1 8.6 39 $ 14.00
44. Xiom Vega Euro DF 8.3 8.8 8.4 0.9 2.6 1.8 4.9 5.8 8.8 6.4 8.3 16 $ 37.00
45. Stiga Boost TC 8.7 8.4 8.2 2.0 2.6 1.7 6.5 4.7 7.9 5.8 8.7 40 $ 50.00
46. Gewo Hype EL Pro 40.0 8.6 9.4 9.5 0.9 2.7 2.3 8.1 7.3 8.1 7.2 9.2 20 $ 52.00
47. Donic Vario Big Slam 7.6 8.4 8.8 0.0 2.7 0.6 6.4 4.7 7.1 5.6 8.8 18 $ 80.00
48. Victas V > 11 Extra 8.8 8.8 9.3 1.2 2.7 5.8 7.5 5.8 9.1 6.2 9.2 18 $ 50.00
49. Friendship/729 Sky Wing 7.3 8.2 8.7 5.3 2.7 2.6 5.1 4.7 8.9 6.0 8.4 15 $ 14.00
50. Andro Plasma 380 7.7 8.3 8.8 2.0 2.7 0.9 6.0 4.0 10.0 5.5 8.7 14 $ 47.00
51. Nittaku Hammond 9.1 8.5 8.1 1.0 2.7 2.9 6.8 2.3 7.5 6.8 8.8 14 $ 38.00
52. Tibhar Super 40 Defense 6.3 8.7 8.6 2.0 2.7 4.7 6.4 2.6 9.2 6.8 8.8 12 $ 39.00
53. Nittaku Best Anti (Anti-spin) 3.9 2.5 9.1 0.0 2.7 3.9 4.0 2.0 7.1 7.3 8.2 11 $ 24.00
54. Nittaku Flyatt Soft 8.5 8.2 8.9 0.9 2.7 2.4 7.3 4.2 10.0 7.9 8.5 11 $ 46.00
55. JOOLA Air! ROSnet 8.9 8.0 8.1 2.0 2.7 3.1 7.0 4.6 8.8 6.3 8.5 10 $ 25.00
56. Butterfly Flextra 7.0 7.4 8.7 2.6 2.7 2.5 5.4 3.7 9.1 6.7 7.8 58 $ 20.00
57. Stiga Calibra LT Sound 9.1 8.7 8.5 2.0 2.7 1.7 7.7 4.4 8.3 6.9 8.7 64 $ 42.00
58. JOOLA Samba+ 7.7 8.4 8.4 1.8 2.7 1.6 6.0 6.2 9.4 6.6 8.1 16 $ 54.95
59. Xiom Yanus DF 7.8 8.4 8.6 1.0 2.7 2.0 8.7 7.1 7.5 4.1 8.1 13 $ 41.00
60. Butterfly Solcion 7.9 8.2 8.9 1.6 2.7 0.2 7.8 5.9 9.4 7.4 8.8 23 $ 53.00
61. Palio AK 47 Red 9.1 8.4 8.6 0.7 2.8 6.3 6.7 4.8 7.9 7.3 8.7 64 $ 15.00
62. Andro Rasanter R37 8.7 9.1 9.4 1.6 2.8 1.1 6.7 5.8 9.1 7.8 9.2 44 $ 46.00
63. Andro Impuls Speed 7.5 7.9 8.3 1.1 2.8 1.7 6.3 5.5 8.5 4.1 7.9 14 $ 44.00
64. TSP Ventus Spin 8.8 9.4 9.3 1.4 2.8 3.2 8.3 6.2 9.7 8.2 9.4 53 $ 48.00
65. Butterfly Super Anti (Anti-spin) 4.4 2.6 6.4 0.0 2.8 1.6 1.6 0.7 8.5 7.1 8.4 19 $ 41.00
66. Gewo Flexxon Soft 8.7 9.4 9.4 1.7 2.8 1.2 7.6 6.6 8.5 8.7 9.3 12 $ 58.00
67. Butterfly Cermet 8.6 8.2 8.3 0.9 2.8 4.0 8.3 2.9 10.0 7.8 8.9 10 $ 43.00
68. Xiom Omega VII Euro 9.0 9.0 9.1 1.8 2.8 4.1 7.5 5.8 8.8 8.3 9.2 23 $ 62.00
69. JOOLA Phenix (Phoenix) 9.2 8.3 7.7 2.5 2.9 5.5 6.3 3.6 10.0 5.3 9.1 14 $ 45.00
70. Tibhar Primus 9.0 9.1 9.0 1.8 2.9 2.9 9.0 3.3 10.0 7.1 9.1 10 $ 59.00
71. Andro Rasant Beat 8.8 9.1 9.3 1.7 2.9 1.6 8.8 4.4 9.7 8.5 9.2 22 $ 56.00
72. JOOLA Mambo 8.1 8.1 8.2 2.4 2.9 4.3 5.8 4.2 7.5 7.4 8.0 13 $ 37.00
73. Yasaka Xtend 9.1 8.9 9.0 3.9 2.9 1.9 7.9 5.2 8.6 6.4 9.2 15 $ 44.00
74. Tuttle Beijing 4 8.3 8.5 9.1 2.1 2.9 2.6 7.2 4.5 8.9 7.9 8.9 17 $ 12.00
75. Tibhar Genius+ Optimum Sound 8.8 8.8 8.3 1.3 3.0 1.5 7.5 4.8 9.2 6.6 8.5 18 $ 57.00
76. Friendship/729 FX Lightening (Lightning) 7.5 8.2 8.5 5.3 3.0 4.4 5.2 4.0 6.7 6.0 8.1 17 $ 20.00
77. Tibhar Quantum 8.4 8.9 9.1 1.6 3.0 4.8 8.5 6.2 8.3 6.9 8.8 11 $ 56.00
78. Andro Hexer Grip SFX 8.6 9.3 9.4 1.4 3.1 1.9 8.2 5.3 10.0 8.0 9.1 37 $ 43.00
79. Donic Coppa X2 Platin Soft 8.7 9.0 8.8 2.2 3.1 3.2 7.8 4.1 8.7 6.9 9.1 25 $ 54.00
80. Stiga Magna TC II (2) 9.0 8.5 8.7 2.8 3.1 4.2 7.8 4.0 9.0 7.3 8.9 21 $ 40.00
81. Adidas P3 8.7 8.4 8.4 1.8 3.1 4.2 7.9 5.0 8.1 7.0 8.6 18 $ 70.00
82. JOOLA Energy Green Power 9.0 8.5 8.1 1.5 3.1 3.4 7.9 5.1 7.1 4.7 9.0 16 $ 54.00
83. Stiga Boost TX 9.3 9.0 8.5 2.0 3.2 5.2 8.3 3.8 8.5 7.8 9.3 46 $ 55.00
84. Nittaku Narucross EX Soft 8.8 9.3 8.7 2.5 3.2 2.8 9.4 3.2 10.0 6.8 9.1 12 $ 39.00
85. Friendship/729 729 OEM 8.3 8.3 9.1 5.8 3.2 5.0 6.0 4.2 8.1 6.8 8.8 12 $ 5.00
86. Andro Impuls Powersponge 8.5 9.2 9.3 1.7 3.2 3.4 8.0 5.5 8.9 9.2 9.2 12 $ 47.00
87. JOOLA Samba 7.7 8.7 9.0 2.4 3.2 0.6 7.0 5.4 8.1 6.9 8.5 11 $ 38.00
88. KTL (LKT) Rapid Sound 7.6 8.1 8.6 2.9 3.2 3.6 5.2 4.0 8.3 7.6 8.3 14 $ 14.00
89. Nittaku Fastarc S-1 9.1 8.9 9.0 1.9 3.3 4.3 8.5 5.3 9.4 8.0 9.3 66 $ 42.00
90. 61 Second Lightning DS LST 6.9 8.6 8.6 8.3 3.3 4.8 6.1 4.7 7.5 6.3 8.4 10 $ 12.00
91. Friendship/729 FX EL Super Soft 6.6 8.0 8.6 5.2 3.3 2.7 4.5 3.7 8.5 7.1 7.4 43 $ 12.00
92. Palio AK 47 Yellow Sponge 8.6 8.5 8.7 0.7 3.3 4.4 6.4 5.0 8.1 7.1 8.8 29 $ 12.00
93. SpinLord Marder 6.4 8.4 9.2 3.2 3.3 2.5 5.2 3.1 8.5 6.8 9.0 16 $ 20.00
94. Butterfly Wakaba 5.3 5.3 7.0 0.6 3.3 2.3 4.0 0.3 7.5 4.5 5.8 12 $ 0.00
95. Tibhar Genius Sound 8.7 9.5 8.9 2.7 3.4 2.7 7.5 6.1 9.4 7.4 9.4 59 $ 46.00
96. Donic Liga 6.3 6.6 9.0 3.8 3.4 3.5 5.2 3.9 8.9 8.4 7.8 21 $ 27.00
97. Xiom Vega Europe 8.7 9.0 9.1 2.0 3.4 2.8 7.8 4.6 9.3 6.7 9.2 201 $ 42.00
98. Stiga Almana Sound SynergyTech 9.5 8.7 8.7 3.3 3.4 3.3 6.1 3.4 8.3 5.7 9.0 17 $ 39.00
99. Gambler Outlaw (Tuned) 8.8 8.1 8.0 1.6 3.4 5.0 7.5 4.3 8.6 3.2 8.2 40 $ 14.00
100. Kokutaku 868 8.2 8.2 8.6 5.5 3.4 4.1 6.1 4.2 8.5 7.6 8.4 13 $ 12.00

Innerforce ALC

Innerforce ALC

Giá: Liên hệ

Speed 85,Control 82,Weight 90,Feel Medium

Andro TREIBER G

Andro TREIBER G

Giá: Liên hệ

S 98, C 96 Feel: Medium Hard Weight 90g

Sriver

Sriver

Giá: 600.000 đ

Speed 10,Spin 8,Hardness 38

-3%
Rakza X soft

Rakza X soft

Giá: 780.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 8.2 Spin 8.4 Control 8.7

IOLITE NEO

IOLITE NEO

Giá: Liên hệ

Speed 96,Control 70,Weight 82,Feel soft

Gatien Absolum Off+

Gatien Absolum Off+

Giá: 2.850.000 đ
donic world champion 89 waldner

donic world champion 89 waldner

Giá: 2.800.000 đ

donic world champion 89 waldner

Adidas challenge force off-

Adidas challenge force off-

Giá: Liên hệ

Adidas Challenge Force là cốt 5 lớp gỗ, có tốc độ OFF- thích hợp với lối chơi cần có độ kiểm soát cao

Matsudaira Kenta

Matsudaira Kenta

Giá: Liên hệ

Cốt vợt cấu tạo Arylate Carbon. Tốc độ 9.1, control 8.9, độ bám 7. Rất thích hợp với lối đánh gần bàn

Eakent Flame Halberd

Eakent Flame Halberd

Giá: Liên hệ

5 lớp gỗ, 76g tới 80g, OFF+ vợt có cấu tạo gỗ không, rất thích hợp với người thích cảm giác tốt.

Acuda Blue P1

Acuda Blue P1

Giá: 900.000 đ

Donic Acuda Blue P1 được sử dụng công nghệ mới hign flight arc giúp cho bề mặt của mặt vợt bám banh hơn

INNERFORCE LAYER ZLC

INNERFORCE LAYER ZLC

Giá: Liên hệ

Speed 92,Control 94 Weight 88. Vợt có cấu tạo như innerforce ZLC, Dung Bóng Bàn 95 Hồ Tùng Mậu phường bến nghé Q1

 Trang:     1  2