/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

mặt vợt bóng bàn 729-5

mặt vợt bóng bàn 729-5

Hurricane long III long 3

Hurricane long III long 3

Giá: 3.900.000 đ

Speed 11,Control 11,Weight 80g +/- 4g. Tốc độ 94, Kiểm soát 89

Gatien Absolum Off+

Gatien Absolum Off+

Giá: 2.850.000 đ
Acuda blue P2

Acuda blue P2

Giá: 900.000 đ

Donic Acuda Blue P2 mặt vợt cho banh 40+ tốc độ cao nhất của dòng Donic

729 C 2 (C2)

729 C 2 (C2)

Giá: 320.000 đ

Speed 69.0,Control 78.0,Weight 78+/-3g