/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lion Spectrum Ultra Violet

 
0 Giá: 700.000 đ

Lion Spectrum Ultra Violet

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Lion-Lion Spectrum Ultra Violet

Lion Spectrum Ultra Violet là vợt thuần gỗ. Có cấu tạo

 

Lớp 1 và lớp 7 là gỗ Sprupe
Lớp 2 và lớp 6 là gỗ Ayous
Lớp 3 và lớp5 là gỗ Kiri
Lớp lõi   là gỗ Ayous gia nhiệt
Trên bề mặt ký hiệu là chữ UV. Vợt với tồng màu là viền màu tím.