/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lion Spectrum Tidal Wave Soft Carbon

 
0 Giá: 800.000 đ

Lion Spectrum Tidal Wave Soft Carbon

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Lion-Lion Spectrum Tidal Wave Soft Carbon

Lion Spectrum Tidal Wave Soft Carbon là cốt giá trung bình nhưng chất lượng có thể chơi được. Có cấu tạo

Lớp 1 và lớp 7 là gỗ Sprupe
Lớp 2 và lớp 6 là gỗ Ayous
Lớp 3 và lớp Soft Carbon
Lớp lõi là lớp Hinoki Red
Lớp 3 và lớp 5  là 2 lớp carbon mềm nên đễ chơi, không nhanh lắm. Trên bề mặt có ghi chữ TW với tông viền chữ là màu xanh dương.