/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Keo dán - Haifu

Haifu cũng là một thương hiệu mới trong giới bóng bàn. Haifu nổi tiếng nhất là keo bóng bàn hiệu Haifu. Keo bóng bàn Haifu có 2 loại keo tăng lực và keo không tăng lực

Keo sữa Haifu

Keo sữa Haifu

Giá: 100.000 đ

Keo sữa Haifu

Keo lít Haifu loại tốt

Keo lít Haifu loại tốt

Giá: 350.000 đ
Keo Loki

Keo Loki

Giá: 80.000 đ

Keo dán bóng bàn Loki

Keo Haifu

Keo Haifu

Giá: 70.000 đ

Keo dán mặt vợt Haifu