Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Keo dán - Haifu

Haifu cũng là một thương hiệu mới trong giới bóng bàn. Haifu nổi tiếng nhất là keo bóng bàn hiệu Haifu. Keo bóng bàn Haifu có 2 loại keo tăng lực và keo không tăng lực

Keo tăng lực Haifu Shark

Keo tăng lực Haifu Shark

Giá: 130.000 đ
Keo Haifu Blue Whale II

Keo Haifu Blue Whale II

Giá: 130.000 đ
Keo lít Haifu loại tốt

Keo lít Haifu loại tốt

Giá: 350.000 đ