/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

MULTICOMP 1 MC1

Giá: 1.500.000 đ
1500000
Giá KM: 1.470.000 đ

Joola Đa Comp 1, không thể tin được,. MCS (MULTI COMPOUND SYSTEM) làm cho vợt  nhanh lên . MCS-System bao gồm dày 3 mm koto và các lớp balsa 6mm độ rộng khác nhau được nối dán và sau đó cắt ngang qua một lớp trung lưu làm nên sự ổn định. MCS-không chỉ làm cho nhanh mà còn tăng tính linh hoạt cho người chơi. Kết quả tuyệt vời của MultiComp Joola 1, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác vô song mà nó truyền tải cùng với kiểm soát, Tốc độ 103 Kiểm soát  60 Trọng lượng 80 Plys 5 OFF + +

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn-MULTICOMP 1 MC1

The JOOLA Multi Comp 1, unbelievably, needs you to ignore all speed data known so far. The new MCS (MULTI COMPOUND SYSTEM) makes the blade so fast that we had to take a new classification: OFF2. The MCS-System comprises 3 mm thick koto and 6mm balsa layers of various widths which are block glued and afterwards cut across for an unbelievable stabilising middle layer. This MCS-System not only makes the blade fast but also clearly increases flexibility. However, the excellent result of the JOOLA MultiComp 1 is, without doubt, the unrivalled feeling that it conveys together with control, never reached before for a blade so fast.


Speed 103
Control 60
Weight 80
Plys 5
OFF ++