Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Joola WING PASSION EXTREME

Giá: 1.500.000 đ
1500000
Giá KM: 1.450.000 đ

Joola WING PASSION EXTREME  được xây dựng bằng cách sử dụng carbon đặc biệt CS (cấu trúc tinh thể) như một cơ sở, vợt có một sự cân bằng hoàn toàn mới của độ xoáy  và tốc độ khi kết hợp với kiri và fineline gỗ. Vợt tăng độ nhạy cảm, mà cho phép  để trở thành vũ khí chết người. Quan trọng nhất, nó có cảm tình tốt với một tốc độ cao. Lý tưởng để chơi đôi công  tích cực. Tốc độ 102 Kiểm soát 73 Trọng lượng 85-90 Plys 3 +2 OFF + + 

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn-Joola WING PASSION EXTREME

 The power house of the range. Built using special CS (crystal-structure) carbon as a base, the blade has a totally new balance of spin and speed when combined with kiri and fineline veneers. The blade is uncompromising, and the sweet spot enlarged, which permits strokes to become deadly weapons. Most importantly, it has good feeling for a high speed blade. Ideal for aggressive loop play and stinging blocks – a true power tool!

Speed 102
Control 73
Weight 85-90
Plys 3+2
OFF ++