Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bomb Extrem MCD

Giá: 1.500.000 đ
1500000
Giá KM: 1.360.000 đ

 * 4 + 3 Fir, Limba, MCD

* newly developed MCD Technology
* 2 blocks of glued core layers
* excellent control and the greatest possible speed

Speed: 110 (Extreme)
Control: 85 (High)
Weight: 90 g

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn-Bomb Extrem MCD

 Được cấu tạo bằng lớp gỗ Limba, giúp cho việc tăng tốc độ tối đa cho người chơi.