Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Aruna OFF +

 
0 Giá: Liên hệ

Là cốt vợt nhanh, chơi lối topspin Tốc độ: 98, điều khiển: 73, Trọng lượng: 85g, Plys 3 + 2

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn-Aruna OFF +

Đánh giá nhận xét, bình luận về cốt vợt Joola Aruna OFF +

- Đây là cốt vợt tấn công nhanh của hãng Joola. Có thể nói là nhanh nhất trong dòng Joola, tuy nhiên độ kiểm soát cũng cao.

- Vợt chuyên cho ai thích tấn công nhanh