Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Giày tất - Reactor

Hãng Reactor là hãng chuyên làm giày bóng bàn. Giày bóng bàn của hãng Reactor dùng cho các bộ môn trong nhà, như bóng bàn hay cầu lông. Dùng cho những vận động viên chuyên nghiệp

Giày bóng bàn Reactor RX 16B

Giày bóng bàn Reactor RX 16B

Giá: 680.000 đ

Giày bóng bàn Reactor RX 16B hiện tại có 2 màu, trắng xanh và màu xanh dương