/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Giày tất - Reactor

Hãng Reactor là hãng chuyên làm giày bóng bàn. Giày bóng bàn của hãng Reactor dùng cho các bộ môn trong nhà, như bóng bàn hay cầu lông. Dùng cho những vận động viên chuyên nghiệp

Giày bóng bàn xám XPD

Giày bóng bàn xám XPD

Giá: 680.000 đ

Giày bóng bàn xám XPD

Giày XPD trắng xanh

Giày XPD trắng xanh

Giá: 680.000 đ

Giày XPD trắng xanh

Giày XPD trắng đỏ

Giày XPD trắng đỏ

Giá: 650.000 đ

Giày XPD trắng đỏ