Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Giày đỏ chữ Y

 
0 Giá: 300.000 đ

Là giày rẽ tiền và bám nhất cho tới thời điểm hiện nay. Bám với tất cả các loại sàn. Giúp cho người chơi tự tin hơn khi chạy. và đánh bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Giày Bóng Bàn-Giày đỏ chữ Y