/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Super balsa carbon_98%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

 Được làm bằng 100% gỗ balsa, vợt nhẹ, vợt có độ kiểm soát cao

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-Super balsa carbon_98%_đã bán