Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Balsa Power

 
0 Giá: 900.000 đ

 Có tốc độ All +, vợt có cấu tạo 5 lớp gỗ Balsa

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-Balsa Power