/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Venus 15

 
0 Giá: 950.000 đ

Yinhe Venus 15 hay yinhe v15 có cấu tạo 5 lớp gỗ, 2 lớp carbonkev ( 2 lớp carbonkev là  2 lớp Arylate Carbon, lớp ngoài Ayous )
V15 có độ dày là 7.0mm dày hơn cốt vợt v14
Venus 15 có trọng lượng trung bình nhẹ hơn Venus 14 khoảng chừng 85g.

Tốc độ Venus-15 nhanh hơn Venus-14 thích hợp với những ai đánh tầm trung.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-Venus 15

Venus 15 thích hợp với những người chơi giật xoáy xuống và bạt bóng. Đây là vợt giúp tặng độ cảm giác cao cho người chơi.