/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

V14 pro

Giá: 1.650.000 đ
1650000
Giá KM: 1.550.000 đ

V14 Pro

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-V14 pro

V14 phiên bản pro sau mấy tháng không sản xuất. Với nhiều đơn đặt hàng nay nhân dịp cuối năm hãng Yinhe đã cho ra lại sản phẩm V14 pro phiên bản chuyên nghiệp. Số lượng giới hạn có in kỷ niêm 30 năm nhân dịp hãng Yinhe có mặt trong giới bóng bàn