Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Galaxy Uranus U-1

 
0 Giá: 570.000 đ

Thông số từ nhà sản xuất

Speed 90.0 / 100

Control 80.0 / 100

Weight 87g

 Galaxy Uranus U-1 là một loại vợt cứng và nhanh mà không cần dùng lớp carbon. Sản phẩm này được tạo ra để cung cấp cho vdv tấn công (OFF +) tất cả các lớp gỗ được xây dựng để sử dụng mà không cần keo tốc độ.Nhanh hơn và nặng hơn so với U-2.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-Galaxy Uranus U-1