Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

galaxy yin-he cốt vợt bóng bàn

Cốt vợt bóng bàn Galaxy Yinhe

YinHe T-10s Carbon T10s

YinHe T-10s Carbon T10s

Giá: 760.000 đ

Tốc độ: 100,Kiểm soát: 70,weight: 70, OFF +

YinHe T-2 Carbon T2

YinHe T-2 Carbon T2

Giá: Liên hệ

Speed 95,Control 80,OFF+

Yinhe Libra Off+

Yinhe Libra Off+

Giá: 780.000 đ

Yinhe Libra Off+

Yinhe T8s

Yinhe T8s

Giá: 680.000 đ

yinhe T8s

Yinhe T4s

Yinhe T4s

Giá: 700.000 đ

Tốc độ 10+, Kiểm soát 6, 5 lớp gỗ + 4 lớp carbon

N10s

N10s

Giá: 350.000 đ

Yinhe N10s

-2%
Yinhe T1s

Yinhe T1s

Giá: 700.000 đ
Giá KM: 680.000 đ

Tốc độ 10 Kiểm soát 7 Tốc độ nhanh

YinHe T-1 T1

YinHe T-1 T1

Giá: Liên hệ

Speed: 100,Control: 70,Rating: OFF+

Yinhe Pro 01 ALC

Yinhe Pro 01 ALC

Giá: 1.400.000 đ

Yinhe Pro 01 ALC

Vợt bóng bàn rẽ tiền N-8s N8s

Vợt bóng bàn rẽ tiền N-8s N8s

Giá: 450.000 đ

Speed 70,Control 70, OFF

YinHe T-11 Plus Carbon T11

YinHe T-11 Plus Carbon T11

Giá: Liên hệ

Tốc độ: 100,Kiểm soát: 100,: OFF +

Yinhe T2s

Yinhe T2s

Giá: 600.000 đ

Tốc độ 9+, Kiểm soát 8, Cấu tạo gồm 3 lớp gỗ + 2 lớp carbon

 Trang:     1  2  3