/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Eakent God Of War

 
0 Giá: Liên hệ

Vợt Akent có nguồn gốc từ Thụy Điển. Vợt có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ và 2 lớp carbon. Vợt có tốc độ là OFF, kiểm soát rất tốt. Vợt được làm bằng tay handmade 100%. Vợt được nhiều người đánh giá là vợt có cảm giác rất tốt.

Với tên gọi của cây vợt là "God of war" vua của chiến tranh. Vợt có thể so sánh với nhiều cốt vợt khác.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt phông vợt-Eakent God Of War

 

Vợt Akent có nguồn gốc từ Thụy Điển. Vợt có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ và 2 lớp carbon. Vợt có tốc độ là OFF, kiểm soát rất tốt.

Vợt Eakent God Of War 7 wood 2 carbon

Ekent God of war

Rasket Eakent God of war

Vợt được làm bằng tay handmade 100%. Vợt được nhiều người đánh giá là vợt có cảm giác rất tốt.

Vợt Eakent God Of War 7 lớp gỗ 2 lớp carbon

Với tên gọi của cây vợt là "God of war" vua của chiến tranh. Vợt có thể so sánh với nhiều cốt vợt khác.

Vợt Eakent God Of War