Một bịch có năm miếng cân bằng dùng để dán đầu cạnh vợt

"> Một bịch có năm miếng cân bằng dùng để dán đầu cạnh vợt

" data-app="">

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Viền cân bằng vợt Nittaku

 
0 Giá: 160.000 đ

Dùng để cân bằng trọng lượng vợt. Giúp người chơi có thể làm nặng đầu vợt, hoặc cân bằng trọng lượng cho vợt nặng thêm nhờ viền cân bằng vợt này. Một bịch có 5 miềng dán cân bằng vợt.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Dụng cụ hỗ trợ-Viền cân bằng vợt Nittaku