/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Máy bắn bóng 1 nòng rẻ tiền

 
0 Giá: 5.500.000 đ

Máy bắn bóng bàn 1 nòng. Có thể tập luyện tại nhà hay các câu lạc bộ. Với chi phí rẻ tiền. Dung Bóng Bàn mang đến cho Quý Khách một máy bắn bóng bàn rẻ tiền

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Dụng cụ hỗ trợ-Máy bắn bóng 1 nòng rẻ tiền

<iframe width="454" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/ik8O9DCrO6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>