Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

dụng cụ hỗ trợ

Các loại dụng cụ hỗ trợ cho bóng bàn, như máy chạy bộ, xe đạp tập...

Máy bắn bóng 1 nòng rẻ tiền

Máy bắn bóng 1 nòng rẻ tiền

Giá: 5.500.000 đ

Máy bắn bóng bàn 1 nòng

Máy chạy bộ HM 1809A

Máy chạy bộ HM 1809A

Giá: 15.600.000 đ
Viền cân bằng vợt Nittaku

Viền cân bằng vợt Nittaku

Giá: 160.000 đ

Một bịch có năm miếng cân bằng dùng để dán đầu cạnh vợt

Xe đạp chạy bộ đa năng

Xe đạp chạy bộ đa năng

Giá: 5.800.000 đ
Xe đạp đa năng

Xe đạp đa năng

Giá: 2.600.000 đ
Quấn cán vợt bóng bàn

Quấn cán vợt bóng bàn

Giá: 140.000 đ
Rượu xoa bóp mật gấu

Rượu xoa bóp mật gấu

Giá: 30.000 đ

Rượu xoa bóp mật gấu