Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Anti special

 
0 Giá: 1.300.000 đ

dr neubauer anti special rubber. Mặt vợt phản xoáy anti special rất khó chịu. Đây được xem là mặt vợt anti mắc tiền nhất và khó chịu nhất. Anti đặc biệt.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt phản xoáy-Anti special