/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Anti special

 
0 Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer anti special rubber. Mặt vợt phản xoáy anti special rất khó chịu. Đây được xem là mặt vợt anti mắc tiền nhất và khó chịu nhất. Anti đặc biệt.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt phản xoáy-Anti special

Dr Neubauer anti special có độ kiểm soát cao. Chống xoáy rất hiệu quả. Nhiều người dùng anti này để tấn công rất hay. Mặt anti rất lán và dị. Thường nhiều người đánh với độ dày 1.5 để công được và thủ được. Đây là một trong những mặt anti mắc tiền nhất.