Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Dr.Neubauer High Technology Plus

 
0 Giá: Liên hệ

Vợt chuyên cho người đánh gai. Nhẹ khoảng 65g. Vợt đánh giá và bầu chọn là rất tốt cho nhiều người đánh gai và được rất nhiều người.

Cung cấp một độ điều khiển rất tốt. Một kỹ thuật mới sử dụng gỗ Balsa tạo ra một cảm giác tốt hơn cho bóng. CÔNG NGHỆ đặt biết của Dr.Neubauer High Technology Plus cho phép tấn công rất hiệu quả với gai thông qua đẩy , nâng và thậm chí phản tấn công. Bóng có thể được trả lại một cách an toàn trong khi chặn. Đồng thời vợt này cung cấp một khả năng tăng tốc rất tốt và tốc độ rất lớn để tấn công thông qua đánh cả hai mặt cao su và gai.

Class: DEF+ Speed: 65 Control: 88 Weight: 58 Plies: 7w Thickness: 6.5 Handles: FL Combo Special:

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-Dr.Neubauer High Technology Plus

This second generation of our offensive blade offers a very good control for all strokes.

A new glueing technique together with the already existing handle made of Balsa produce an even better feeling for the ball.

HIGH TECHNOLOGY PLUS enables very effective attacking with long pimples through pushing, lifting and even counter-attacking. The ball can be returned safely while blocking.

At the same time this blade offers a very good acceleration and tremendous speed for attacking through hitting and looping with both reversed rubbers and short pimples.