Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bóng song ngư

 
0 Giá: 40.000 đ

 Bóng tập song ngư hiện một hộp có 6 quả, chất lương được xem là tốt nhất trong tất cả các loại bóng 1 sao, , quả bóng cứng và đều hơn rất thích hợp cho việc tập máy bắn banh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bóng tập nhiều-Bóng song ngư