Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bóng tập bóng bàn

 
0 Giá: Liên hệ

 Bóng tập bóng bàn, một hộp 6 quả, Bóng song ngư được xem là bóng tập cứng nhất có tuổi thọ tốt nhất so với các loại bóng 1 sao khác. Giá thành hợp lý, dùng cho tập máy.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Double fish-Bóng tập bóng bàn