/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh tốc độ của các mặt vợt Donic

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh tốc độ của các mặt vợt Donic

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt donic- So sánh tốc độ của các mặt vợt Donic

So sánh tốc độ của các mặt vợt Donic. Đây là bảng so sánh tốc độ từ người dùng, không phải bảng so sánh thông số từ hãng. Chữ N là mặt vợt mới ra của hãng Donic trong năm 2024. Thông số này sẽ khác với thông số hãng. Ví dụ như Donic Acuda S1 Tubro nếu thông số hãng sẽ nhỏ hơn mặt vợt BlueStar A1 tuy nhiên do mặt vợt Donic BlueStar có mặt vợt bám dính hơn Acuda S1 Tubro nên thực tế sẽ người dùng cảm giác chậm hơn. Do đó Acuda S1 tubro được đánh giá tốc độ cao hơn do người dùng đánh giá. Bảng thông số này được cập nhật từ trang web revspin do người dùng trên mạng cập nhật thường xuyên và đánh giá thường xuyên. Thông số đánh giá này chỉ mang tính thương đối, còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của từng người, và tuỳ thuộc và dán vào vợt nào của từng người đánh, đây chỉ mang tính chất tham khảo.


Tên mặt vợt Donic Độ xoáy Tốc độ Kiểm soát
Donic Acuda S1 Turbo 107 107 60
Donic Bluefire M1 107 107 60
Donic Acuda Blue P1 Turbo 108 106 70
Donic Acuda Blue P1 104 102 69
Donic Bluefire JP 01 105 102 70
Donic Acuda S3 100 100 60
Donic BlueStar A1 99 99 68
Donic Bluestorm Z1 Turbo 97 98 67
Donic Acuda Blue P2 106 98 75
Donic Bluefire M1 Turbo 98 98 66
Donic Bluefire JP 01 Turbo 98 97 67
Donic Bluefire M2 107 97 70
Donic Bluestorm Z1 97 97 69
Donic BlueStar A2 N 99 97 69
Donic BlueStar A3 N 100 96 70
Donic Acuda S1 97 96 68
Donic Bluefire JP 03 105 95 65
Donic Bluestorm Z2 97 95 70
Donic BlueGrip R1 97 94 68
Donic Acuda S2 98 92 69
Donic Baracuda 98 91 71
Donic Bluestorm Z3 97 91 73
Donic Bluefire M3 107 90 77
Donic Acuda Blue P3 106 90 80
Donic BlueGrip C2 n/a n/a n/a
Donic Bluestorm Big Slam n/a n/a n/a