Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt donic-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

Thông số mặt vợt bóng bàn donic

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Acuda Blue P1 9.3 9.2 2.8 9.4 25
Acuda Blue P1 Turbo 9.4 9.2 2.5 8.8 15
Acuda Blue P2 9 9.4 2.6 9.4 54
Acuda Blue P3 8.2 8.5 2.2 8.4 10
Acuda S1 9.2 9.1 1.9 9.1 57
Acuda S1 Turbo 9.4 9.1 3.2 9.3 50
Acuda S2 8.8 9 2.6 9.1 109
Acuda S3 8.4 9.1 1.8 9 73
Baracuda 8.7 9.5 2.3 9.3 203
Baracuda Big Slam 8.2 9.2 2.1 8.9 31
Bluefire 10 9 10 10 1
Bluefire Big Slam 8.2 8.4 2 7.9 7
Bluefire JP 01 8.8 9 2.7 9 28
Bluefire JP 01 Turbo 9.3 9.4 3.8 9.2 25
Bluefire JP 02 8.9 8.8 1.9 9.1 23
Bluefire JP 03 8.7 9.1 2 9.3 49
Bluefire M1 9.3 9.3 2.7 9.3 84
Bluefire M1 Turbo 9.4 9.5 2.6 9.4 27
Bluefire M2 8.7 9.1 2 8.9 54
Bluefire M3 8.4 9.1 1.9 9 47
BlueGrip C1 9.6 9.2 6 9.4 3
BlueGrip C2 9.2 9.4 6.1 9.4 19
BlueGrip R1 8.5 9.5 5.7 8.8 6
BlueGrip S2 9 9 8 9.5 1
BlueGrip V1 8.9 9.4 8.3 9.1 13
Bluestorm Big Slam 7.8 8.6 3.5 8.5 2
Bluestorm Pro AM 9.3 9.5 0 9.8 3
Bluestorm Z1 9.3 9.4 2.2 9.2 25
Bluestorm Z1 Turbo 9.5 9.5 1.9 9.4 21
Bluestorm Z2 9.2 9 2.2 8.9 22
Bluestorm Z3 8.7 8.5 2.6 8.2 16
Coppa X1 Gold 9.1 8.8 1.8 9.2 22
Coppa X1 Turbo Platin 9.5 9.2 2 9.3 52
Coppa X2 Platin Soft 8.7 9 2.2 9.1 25
Coppa X3 Silver 8.4 9.2 1.9 9.1 19
Desto F1 9.4 8.5 1.9 8.9 21
Desto F1 HS 9.4 8 2.5 8.2 5
Desto F1 Plus 9.1 9.2 1 9.3 5
Desto F2 8.7 8.7 2 8.9 11
Desto F3 7.3 8.4 1.6 8.5 18
Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 0.7 8.9 34
Desto F4 9 8.8 0 8.1 4