/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Donic S2 hồng pink

 
0 Giá: 780.000 đ

Donic S2 hồng pink

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Donic-Donic S2 hồng pink

Donic S2 hồng pink. Đây là mặt vợt nhất của hãng Donic được làm màu hồng. Hãng Donic làm một màu mới trên mặt vợt Donic, để mọi người có thể thay đổi màu cho thích hợp với sở thích của mình.

Donic Acuda S2 Pink

Donic Acuda S2 hồng

Mặt vợt Donic Acuda S2 Pink

Donic Acuda S2 blue

Mặt vợt Donic Acuda S2 Blue