Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Desto F3

 
0 Giá: 630.000 đ

Donic Desto F3

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Donic-Desto F3

Donic Desto F3 là mặt vợt mềm nhất trong dòng Desto. Một mặt vợt có độ kiểm soát cao. Thích hợp với những ai thích mặt mềm kiểm soát tốt. So với các mặt vợt Desto F1 và F2 thì mặt vợt Desto F3 mềm hơn, dễ kiểm soát hơn, tuy nhiên Desto F3 chậm hơn.