/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Blue T1

 
0 Giá: 550.000 đ

Mặt vợt Donic Blue T1. Với công nghệ mới nhất của Donic dùng cho  banh 40+. Mặt vợt được xem là mặt vợt mới nhất của Donic được cho ra năm 2016 này.

Thông số của mặt vợt Donic Blue T1

Control = 6

Speed = 10

Spin = 10+

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Donic-Blue T1