/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Donic Cayman

 
0 Giá: 1.200.000 đ

Vợt có tốc độ: Allround. Cấu tạo thuần gỗ. Vợt tương đối nhanh có độ kiểm soát tuyệt vời. Vợt rất thích hợp cho những người chơi gai. Lớp ngoài cứng, lớp trong mềm rất người chơi chặn đẩy nhanh rất nguy hiểm. Vợt có độ kiểm soát tuyệt vời mà không giảm đi tốc độ của banh cho phép người chơi tấn công và phòng thủ một cách hiệu quả. Cân nặng khoảng 70-80g

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Donic-Donic Cayman