/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Crest off

 
0 Giá: 3.700.000 đ

Vợt siêu phẩm của Donic

Vợt có những tính năng sau

- Được thiết kế đẹp, độc đáo đơn giản, có lợp carbon cực kỳ mỏng và lớp carbon ZF sợi. Mặc dù sự kết hợp 9 lớp, vợt này mà không dày và là vợt bóng bàn khá nhẹ.
- Lớp Carbon đảm bảo vợt có tốc độ hơn, và lớp Carbon ZF cung cấp sự ổn định, linh hoạt và nhẹ nhàng.
- Đặc điểm của vợt là giúp người chơi xuất sắc hơn, cảm giác tuyệt vời
- Nhanh chóng kiểm soát tốt
- 9 lớp hoàn hảo tinh khiết

Kiểm soát 7+, tốc độ 10. Vợt thích hợp với forehand là acuda P1 và bên backhand là Donic Acuda P2

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Donic-Crest off

Crest là viết tắt của sự hoàn hảo, vị trí cao nhất. DONIC CREST cho ấn tượng với cảm giác tuyệt vời. Trải nghiệm cảm giác độc đáo của vợt này.
Tính  hoàn chỉnh và sự kết hợp của các lớp giúp cho việc  xử lý bóng  chính xác là những bí mật của việc tấn công tuyệt đối:. Nhanh chóng, cảm giác tuyệt vời, rất vững chắc và tương đối nhẹ. Các lớp carbon cực kỳ mỏng,  Carbon ZF-Plies tạo sự ổn định, linh hoạt giúp cho chơi xuất sắc, cảm ứng tuyệt vời
Cấu tạo: 9-lớp
Lớp ngoài cùng là lớp Limba 0,8 mm
2 + 8 Carbon ZF
3 + 7 Carbon mỏng
4 + 6 Limba 0,8 mm
veneer Trung Kiri 2,8 mm